மழை நாட்கள்

 

அந்தப் பருவத்தின்
முதல் மழைத்துளி
சுமந்துவரும் வாசம்
அலாதியானது!

தாகத்தில் தவிக்கும்
மண்மீது மோதும்
நீர்த்துளி எழுப்புகிறது
மோகத்தின் வாசத்தை!

அன்றொருநாள்
மழையில் நனையாமலிருக்க
ஒதுங்கிய தனிமையில்
பற்றிய கைகளினூடே
பார்த்த விழிகளினூடே
படர்ந்த காதல்
மெலிதாய்க் கிளர்ந்து
கலந்திடத் துடிக்கிறது
முதல் மழைத்துளியின்
மோக வாசனையில்

உறங்கிக்கிடக்கும் நினைவுகளை
கிளர்த்திவிட்டுப் போவதில்
ஒருபோதும் தோற்பதில்லை
மழை நாட்கள்!

~

It’s noted that https://celltrackingapps.com/hack-cell-phone/ the techniques could be applied to both photos and videos
Author

kathir

Recent Posts