கிழியா மௌனங்கள்

ஒவ்வொரு முறையும்

நீ அடைகாக்கும்

மௌனங்களைக் களவாட

கள்ளச்சாவிகளை தயாரிக்கிறேன்

கவிதைகளின் வாயிலாக!

-0-

உன் மௌனக்குளத்தில் நானும்

என் மௌனக்குளத்தில் நீயும்

மாறிமாறி வார்த்தைக் கல் வீசுகிறோம்…

நகரும் அலைகளில் மிதப்பது

என்னவோ நாமேதான்!

-0-

வார்த்தைகளைக் கொன்று

மௌனக்கோட்டை கட்டுகிறாய்

ஒற்றை வார்த்தை அம்பில்

துளிர்க்கிறது ஒருநூறு வார்த்தைகள்

சரிகிறது கோட்டை

தொலைகிறது மௌனம்

-0-

 

உன் மௌனத்தை தின்று பசியாறி

கொஞ்சம் வார்த்தைகளைச் சுமந்து வா

என்னைத் தின்னும் மௌனத்திலிருந்து

என்னைக் கொஞ்சம் மீட்க!

-0-

Die aktuelle lage ist Webseite ja nicht vom himmel gefallen
Author

kathir

Recent Posts