ஆதலினால்….

 

தடுமனில் தவித்தவனிடம்
ஆவி பிடித்தாயா என்றாள்
அருகில் சூடாய் மூச்சுவிட்டபடியே!

மழைக்கு ஒதுங்க வந்தவள்

உருவாக்கிவிட்டுப் போகிறாள்

ஒரு பெரும் புயலை!

விதைகளை பூக்களாக

மாற்றும் இரசவாதத்தை

அவள் மட்டுமே அறிந்திருக்கிறாள்!

மௌனங்கள் நிரம்பிய காதலில்

எழுதவும் வேண்டுமா

கடன் வாங்கி ஒரு கவிதையை!

பூக்கள் உரசி
நெருப்பு மூளும் மாயம்
முத்தங்களில் மட்டுமே!

படத்தில் முத்தம் பதிக்கவா

எனக்கேட்டாள், வேண்டாம்

எறும்பு மொய்க்கும் என்றேன்!

Author

ஈரோடு கதிர்

Recent Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *